Ervaring

De duurzame energie markt is meer dan alleen Biogas (biomethaan). Goed uitgebalanceerde samenwerkende projecten in zon en wind geven voor een groot deel de totale oplossing richting een duurzame energie productie en -consumptie. Het combineren van zonneprojecten, windprojecten als productie locaties van waterstof uit de geproduceerde elektriciteit zorgt, bijgemengd met Biogas, voor meer Biogas.

Grote voordelen zijn dat op deze manier de productie van energie kan worden opgeslagen door de bestaande  gas netwerk aansluitingen. In het geval een netwerkaansluiting voor electra uit een zonnepark  (nog) niet voldoende capaciteit heeft, kan dit een oplossing zijn door waterstof te produceren ipv elektriciteit. In feite creëren we hiermee een “off-grid” oplossing. Het leveren van energie op het moment dat deze het meest nodig is, is hiermee een feit.

Het Renoble Bio team is samen met haar technologie en investeringspartners ervaren in deze geïntegreerde energie oplossingen. Voor projecten waarbij zowel energie uit zon als uit vergisting samen komen realiseert Renoble de ontwikkeling, financiering, het(doen)  bouwen en de exploitatie.Het lijkt mogelijk op toekomstige innovatie, maar we zitten dichtbij de eerste realisaties.

Strategie

De realisatie van duurzame energie projecten is vergelijkbaar met grote financiële investeringen. Elk project heeft zo zijn eigen specifieke kenmerken, Renoble Solar definieert voor elk project welke investeerder het beste past bij dat specifieke project; Afhankelijk van op grond of op dak gemonteerde projecten en de specifieke wensen van de eigenaar van het dak of de grondbezitter.

Renoble Solar beoordeelt projecten permanent samen met haar EPC (Engineering Procurement & Construction) -partner en investeerders. Groot voordeel is dat elk project permanent wordt geanalyseerd en (opnieuw) bekeken op vier verschillende niveaus; Door Renoble Solar zelf, haar EPC-partners, management en bestuur van de investeerders, en tenslotte natuurlijk door de banken. Constante optimalisatie wordt bewerkstelligd vanuit het project zelf benaderd en is de sleutel tot een succesvol project. “Wat is het beste voor hem project”.

Renoble Solar projecten worden uitsluitend gerealiseerd met “proven technology” en Tier 1-kwaliteitsapparatuur.

Partners

Renoble en haar partners ondersteunen elk project op haar unieke manier, elke stap in de ontwikkeling heeft specifieke kennis en ervaring nodig. Werken met professionele partners voor het verkrijgen van vergunningen, netwerkaansluitingen, optie contracten voor grondovereenkomsten etc. zijn van het grootste belang om tot realisatie van een project te komen.

Grondovereenkomsten

Voorwaarde om tot contractuele afspraken te mogen en kunnen komen met grondeigenaren is een open en persoonlijke benadering met en/of door personen die elkaar kennen en vertrouwen.

Lokaal profijt

Participaties, het ondersteunen en oprichten van profijtfondsen voor en van lokale burgers zijn onderwerp van gesprek.

© Copyright - Renoble bio & solar bv