Bedrijfsvisie

Power for Solar

De zon levert een dagelijkse hoeveelheid gratis energie, deze bron willen we maximaal benutten om de energie om te zetten naar elektriciteit. Gedurende de transitiefase waarin we ons bevinden is in Nederland de ondersteuning van onze regering nog nodig, in andere delen van Zuid-Europa zijn we al hard onderweg naar een niet subsidie afhankelijke grid-pariteit. Hier willen wij een intensieve bijdrage aan leveren.

Solar for Power

Elektriciteit opgewekt uit zonne-energie is bewezen technologie van duurzame elektriciteitsproductie. Renoble Solar draagt hieraan bij door diverse zonnepanelenparken in Noord Europa en Spanje te ontwikkelen en tot realisatie te brengen.

Energy for Biogas

Afvalstromen (zoals gft, mest en andere co-substraten) in onze samenleving zijn voorzien van enorme hoeveelheden dagelijkse ongebruikte gratis energie. Uit deze afvalstromen willen we de bestaande energie converteren via een industrieel biogas proces naar een lange termijn duurzame energie centrale. Gedurende de transitiefase waar we ons in bevinden gaat onze samenleving geleidelijk aan van subsidiegedreven projecten zoals in Nederland het geval is naar een zelfvoorzienende mogelijkheid om een “grid-pariteit” oplossing te vinden zonder enige overheidsondersteuning en directe afname contracten voor gas op de energiemarkt.

Biogas for Energy

Biogas (biomethaan) halen uit afvalstromen zoals mest en co-substraten is een bewezen technologie. De grote bijdrage van Biogas (biomethaan) productie is met  ± 8.000 uren (een jaar heeft 8.760 uren) operationele productiviteit een duurzame en voorspelbare basisproductie (baseload). Renoble Bio ziet tezamen met haar ervaren technologie- en investering partners, het omzetten van biogas naar biomethaan en dit biomethaan op haar beurt door bestaande vervloeïng technologieën weer naar Bio brandstoffen als BioLNG (vloeibaar Bio Methaan) als de volgende stap in de keten.

© Copyright - Renoble bio & solar bv