Geografie

Focus is met name op de Nederlandse markt, Spanje en Portugal. Renoble Solar heeft lokale aanwezigheid en vertegenwoordiging met haar partners in Nederland en Spanje, van waaruit projecten worden benoemd, geïnitieerd en tot realisatie worden gebracht.

Partners

Renoble Solar en haar partners ondersteunen elk project op haar unieke manier, elke stap in de ontwikkeling heeft specifieke kennis en ervaring nodig. Werken met professionele partners voor het verkrijgen van vergunningen, netwerkaansluitingen, optie contracten voor grondovereenkomsten etc. zijn van het grootste belang om tot realisatie van een project te komen.

Grondovereenkomsten

Voorwaarde om tot contractuele afspraken te mogen en kunnen komen met grondeigenaren is een open en persoonlijke benadering met en/of door personen die elkaar kennen en vertrouwen.

Lokaal profijt

Participaties, het ondersteunen en oprichten van profijtfondsen voor en van lokale burgers zijn onderwerp van gesprek.

Ervaring

De duurzame energie markt (=niet verbruiken van energiebronnen, maar gebruiken van energiebronnen) is meer dan zon alleen. Een goed uitgebalanceerd portfolio in combinatie van Zon, Wind en Biogas maakt integraal onderdeel uit van de totaal oplossing van onze opgave. Ook in Biogas bezit het Renoble Solar team over veel ervaring waar het gaat om het ontwikkelen, financieren, bouwen en exploiteren.

© Copyright - Renoble bio & solar bv